Skip Navigation

Athletic Calendar

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Basketball Game
November 6, 2018

Home Game vs Leake Academy starting with jv girls(4:00); jv boys(5:00); Varsity Girls(6:00); Varsity Boys(7:15)

'Sader Run
November 10, 2018
Basketball Game
November 12, 2018

Home Game vs Newton Academy starting with jv girls(4:00); jv boys (5:00); Varsity Girls(6:00); Varsity Boys(7:15)

Basketball Game
November 13, 2018

Home Game vs Clinton Christian starting with jv girls(4:00); jv boys(5:00); Varsity Girls(6:00); Varsity Boys(7:15)

Pee Wee Basketball Game
November 13, 2018

Away Game at MRA starting with 5g(4:30); 5b(5:15); 6G(6:00); 6B(6:45)

Pee Wee Basketball Game
November 15, 2018

Away Game at Christ Covenant - 5g(4:00); 5b(4:45); 6G(5:30); 6B(6:15); 7B(7:00)

7th Grade Boys Basketball Game
November 15, 2018

Away Game at Christ Covenant starting at 7:00pm

Basketball Game
November 16, 2018

Home Game vs Lamar School starting with jv girls(4:00); jv boys(5:00); Varsity Girls(6:00); Varsity Boys(7:15)

Basketball Game
November 26, 2018

Away Game @ Sylva Bay starting with jv girls(4:00); jv boys(5:00); Varsity Girls(6:00); Varsity Boys(7:15)

Soccer Game
November 26, 2018

Home Game vs Hartfield at 4:30pm

Soccer Game
November 27, 2018

Home Game vs Parklane at 4:00pm

Basketball Game
November 29, 2018

Away Game @ Newton Academy starting with jv girls(4:00); jv boys(5:00); Varsity Girls(6:00); Varsity Boys(7:15)

Pee Wee Basketball Game
November 29, 2018

Home Game vs Jackson Prep - 6G(4:00); 6B(4:45); 7G(5:30); 7B(6:15)

7th Gr Boys & Girls Basketball Game
November 29, 2018

Home Game(PPCA campus gym) vs Jackson Prep starting with 7G at 5:30pm & 7B at 6:15pm.

Basketball Game
November 30, 2018

Away Game @ Lamar School starting with 7th GRADE BOYS @ 3:00pm; jv girls(4:00); jv boys(5:00); Varsity Girls(6:00); Varsity Boys(7:15)